Świadectwo energetyczne

Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości obowiązujących przepisów, opracujemy dla Ciebie świadectwo energetyczne w sposób rzetelny i profesjonalny. Przeprowadzimy audyt energetyczny, który pozwoli na określenie charakterystyki energetycznej budynku oraz zaproponujemy rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument informujący o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części. Jest to ważny dokument, ponieważ zawiera informacje na temat zużycia energii w budynku oraz jego efektywności energetycznej.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne zawiera całkowite zapotrzebowanie istniejącego budynku lub jego części (np. lokalu mieszkalnego) na energię.

Kiedy jest wymagane świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a także może być potrzebne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku.

Kto musi je przekazać?

Właściciele domów oraz mieszkań, w tym także zarządcy budynków, będą musieli przekazać świadectwo energetyczne najemcy lub nabywcy.

Co jeśli nie przekażesz świadectwa energetycznego?

Posiadanie świadectwa energetycznego może podlegać kontroli, np. podczas sprzedaży czy wynajmu mieszkania.
Właścicielowi nieruchomości, który nie spełni tego obowiązku, grozi kara grzywny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane ma ona wynieść kilka tysięcy złotych. Jej wysokość będzie ustalana każdorazowo indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego.

Co nam daje świadectwo energetyczne?

Dzięki niemu można określić, ile energii jest potrzebne do ogrzewania i chłodzenia budynku, a także jakie źródła energii są wykorzystywane.
Świadectwo energetyczne pozwala na oszacowanie kosztów eksploatacji budynku i na podjęcie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku i dotyczy budynków i lokali:
1) podlegających sprzedaży lub wynajmowi,
2) przebudowywanych lub remontowanych – jeżeli zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna ze względu na:

  • ocieplenie jakiejkolwiek części budynku,
  • wymianę źródła ciepła,
  • wymianę okien,
  • zamontowanie w budynku dodatkowej instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, klimatyzacji,
  • zmianę oświetlenia (w budynkach użytkowych przemysłowych lub użyteczności publicznej),
  • wymianę jakiejkolwiek części instalacji zaopatrzona w ciepłą wodę lub ogrzewanie

3) dla których upłynął termin ważności świadectwa
Przepisy zobowiązują właścicieli budynków do dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Jaki jest koszt wykonania świadectwa?

  • lokal mieszkalny 300 zł,
  • dom jednorodzinny 500 zł,
  • dom wielorodzinny lub inny obiekt – wycena indywidualna.